Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

liquid measure [ˌlɪkwɪdˈmeʒə]substantivmått för våta varor
measure [ˈmeʒə]substantivmått, storlek, dimensionmått konkr. <a pint measure>; mätredskap; bildl. mått, måttstockweights and measures mått och viktin ample measure i rikt måttdry measure mått för torra varorliquid measure mått för våta varorfull (good) measure rågat måttfor good measure som påbrödhalf measures, se half-measuresshort measure knappt måttgive short measure mäta [upp] knapptgive full measure mäta [upp] med rågetake sb's measure a) ta mått på ngn <for a suit till en kostym> b) bildl. ta reda på vad ngn går för[mått och] steg, åtgärd <these measures proved inadequate>take measures vidta mått och stegtake strong measures vidta stränga åtgärdermån, gradin a measure, in some measure i viss (någon) månin a great measure el. in a large measure i hög gradgränsknow no measure inte känna någon gränsbeyond measure el. out of [all] measure som adj. omåttlig, omåttligt; som adv. övermåttanversmått, metermus. takt, rytm
transitivt verbmäta; ta mått på <measure sb for (till) a suit>measure oneself (one's ability, one's strength) against… mäta sig (sin förmåga, sina krafter) med…get (be) measured for a suit [låta] ta mått till en kostymavpassa, lämpa <by, to efter>
intransitivt verbmäta, ta måttmäta visst avståndit measures 7 centimetres den mäter 7 centimetergå att mäta, kunna mätas
transitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep.:measure offmeasure outmäta uppmeasure upbildl. hålla måttetmeasure up to kunna mäta sig med; motsvara <his conduct didn't measure up to their expectations>
© NE Nationalencyklopedin AB