Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 limbo [ˈlɪmbəʊ] (pl. ~s)substantivlimbo dans
2 limbo [ˈlɪmbəʊ] (pl. ~s)substantivteol. limbo, limbus, övergångsstadiumbe in limbo sväva i ovisshet
© NE Nationalencyklopedin AB