Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lily [ˈlɪlɪ]substlilja
water lily [ˈwɔ:təˌlɪlɪ]substnäckros
tiger lily [ˈtaɪgəˌlɪlɪ]substblomma tigerlilja
lily of the valley [ˌlɪlɪəvðəˈvælɪ] (pl. lilies of the valley)substliljekonvalj
© NE Nationalencyklopedin AB