Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lightning strike [ˌlaɪtnɪŋˈstraɪk]substantivvild strejk
strike [straɪk] (struck struck); (se äv. struck)transitivt verb (se äv. strikeo. fraser med strike under balance, home, oil, rootm.fl.)slå; slå till; slå påstrike sb a blow ge ngn ett slag, slå till ngnwho struck the first blow? vem slog [till] först?strike dumb göra stum, förstummastrike me dead (dumb, pink, up a gum-tree)! vard. det var som sjutton!, jösses! a) träffa <the blow struck him on the chin> b) drabba <be struck with (av) cholera>, hemsöka a) slå (stöta, törna, köra) emot <the car struck a tree>; sjö. gå (ränna, stöta) på <the ship struck a mine>strike bottom få bottenkänning b) bildl. stöta på <they struck various difficulties> a) träffa på, finna, upptäcka <strike gold>strike lucky el. strike it lucky ha tur b) stöta (träffa) på; nå [fram till], komma fram till <strike the main road>, finna, komma på <strike the track> a) stöta <he struck his stick on (i) the floor>, sticka, hugga <strike one's dagger into (i) sb> b) om orm hugga a) slå, frappera <what struck me was…> b) förefalla, tyckas <it strikes me as being the best> c) slå, komma för <the thought struck me that…>it (the idea) struck me jag kom att tänka på det, det föll mig inhe strikes me as [being]… jag tycker han verkar [vara]…the plan strikes me favourably planen tilltalar migbe struck all of a heap vard. stå som fallen från skyarna, bli alldeles paff a) <the sound struck my ear> b) fånga, fängsla <it strikes the imagination> a) slå, fylla <the sight struck them with terror> b) injaga <strike fear into (i, hos)>prägla, slå <strike a coin, strike a medal>mus. slå an <strike a chord, strike note>strike a discordant (false) note, bildl.se under discordantresp. notestrike a light el. strike a match tända (stryka eld på) en tändstickastryka <strike a name from the list, strike sb off (från, ur) the register>sjö. stryka <strike sail>strike the (one's) flag el. strike one's colours stryka flagg; bildl. äv. kapitulera <to för>ta ned <strike a tent>strike tents el. strike camp bryta förläggningenavsluta, göra upp, träffa <strike a bargain with sb>
(för tema o. vidare hänvisningar se strike)intransitivt verb (se äv. strike)slå, stöta <against sth emot ngt>; slå ned <the lightning struck>strike at a) slå (hugga) efter b) bildl. angripastrike at the foundation of sth el. strike at the root[s] of sth hota att undergräva ngtstrike lucky ha turom klocka slå <the clock struck>his hour has struck hans timme har slagit, hans stund har kommit a) mil. gå till anfall <at mot>, anfalla b) slå till, sätta in <when the epidemic struck>strejka, ta vägen <they struck across the field>, bege sig, styra kosan <for till> <strike north>sjö. gå på grund, gå på
(för tema o. vidare hänvisningar se strike)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivstrejkgeneral strike storstrejk, generalstrejk, allmän strejksympathetic strike sympatistrejkcall a strike utlysa strejkbe on strike el. be out on strike strejkago on strike el. come (turn) out on strike gå i strejk, lägga ner arbetetmil. el. spec. flyg. rädair strike flygangrepp, luftangreppnuclear strike kärnvapenanfallfynd [av olja (malm)]med adv., ofta med spec. översättningar:strike backslå igen (tillbaka)strike downslå ned, fälla; knäcka, bryta ned <apoplexy struck him down>be struck down by (with) disease drabbas av sjukdom, ryckas bort genom sjukdomstrike offhugga (slå) avstryka <strike off a name from the list>strike outslå [fram] <strike out sparks>stryka [ut (över)] <strike out a name, strike out a word>bryta <strike out new paths>strike out on one's own gå sin egen väg (sina egna vägar), slå sig fram på egen handslå omkring sig <he began to strike out wildly>sätta i väg <the boys struck out across the field>strike upinleda, knyta <strike up a friendship>strike up an acquaintance with råka bli bekant medstrike up a conversation with inleda samtal medstämma (spela) upp <the band struck up [a waltz]>strike up the band! spela upp!, musik!slå upp <strike up a tent>
© NE Nationalencyklopedin AB