Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lightningˈlaɪtnɪŋsubstblixtar, blixta flash of lightning en blixtforked lightning sicksackblixt, sicksackblixtarsheet lightning ytblixt, ytblixtar
lightning-conductorˈlaɪtnɪŋkənˌdʌktəsubståskledare
streak [stri:k]subststrimma, rand, streckstreak of lightning blixtlike a streak of lightning som en oljad blixtdrag, inslag <there is a streak of cruelty in him>
[stri:k]verbvard.susa, svepa <the car streaked along>springa näck offentligt för att väcka uppseende
flash [flæʃ]verblysa fram, blänka till; om t.ex. ögon blixtraflash by susa förbilåta lysa; lysa med <flash a torch>; blinka med <flash headlights>
[flæʃ]substplötsligt sken, stråle <flash of light>; blixt; blink från t.ex. fyr, signallampaa flash in the pan en engångssuccé, en tillfällig framgångflash of lightning blixtin a flash på ett ögonblick
sheet [ʃi:t]substlakantunn plåt <sheet of metal>, tunn skiva <sheet of glass>sheet metal plåtblad <mapsheet>some sheets of paper några papper, några pappersarksheet music notbladsheet lightning ytblixt, ytblixtarsheet of water vidsträckt vattenytakeep a clean sheet sport. hålla nollan
strike [straɪk] (struck struck)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, slå till, slå påstrike dumb göra stumstrike while the iron is hot smida medan järnet är varmt2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasträffa <the blow struck him on the chin>; drabba, hemsöka3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå (stöta, köra) emot <the car struck a tree>; sjö. stöta på, gå på <the ship struck a mine>strike bottom få bottenkänning4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasträffa på, upptäcka <strike gold>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, frapperawhat struck me was… det som slog mig var…6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasförefalla, tyckasit strikes me as the best det verkar vara det bästa7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstryka <strike a name from the list, strike sb off the register>8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassjö. stryka <strike sail>9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasavsluta, göra uppstrike a bargain träffa ett avtal10skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, stöta <against sth emot ngt>strike at slå efter, angripastrike lucky ha tur11skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom klocka slå <the clock struck four>12skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmil. anfalla13skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstrejka14skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå ned <the lightning struck>
[straɪk] (struck struck)
verb (med adv. o. prep.)strike backslå igen, slå tillbakastrike offhugga av, slå avstryka <strike off a name from the list>strike outstryka, stryka ut, stryka över <strike out a name, strike out a word>strike upinleda, knyta <strike up a friendship>stämma upp, spela upp <the band struck up a waltz>
[straɪk]subststrejkstrike fund strejkkassageneral strike storstrejk, generalstrejksympathetic strike sympatistrejkcall a strike utlysa strejkbe out on strike el. be on strike strejkago out on strike el. come out on strike gå i strejk, lägga ner arbetetmil.nuclear strike kärnvapenanfall
© NE Nationalencyklopedin AB