Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 lighter [ˈlaɪtə]substtändare
2 lighter [ˈlaɪtə]substläktare, pråm
cigarette lighter [ˌsɪgəˈretˌlaɪtə]substcigarettändare
jettison [ˈdʒetɪsn]verbkasta överbord <jettison goods to make a ship lighter>; göra sig av med <the plane jettisoned its bombs>kullkasta <jettison a plan>; förkasta <jettison an idea>
[ˈdʒetɪsn]substkastande överbord av last
© NE Nationalencyklopedin AB