Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lie-down [laɪˈdaʊn]substgo and have a lie-down lägga sig och vila
2 lie [laɪ] (lay lain)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasligga2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasligga begravenhere lies här vilar
[laɪ] (lay lain)
verb (med adv. o. prep.)lie aboutligga och skräpa, ligga frammelie backluta sig tillbakalie downlägga sig och vila, lägga sig nertake an insult lying down finna sig i en förolämpninglie inligga i, bestå ieverything that lies in my power allt som står i min maktligga kvar i sängenlie withligga hos <the fault lies with the Government>
[laɪ]substläge, belägenhetknow the lie of the land veta hur läget är
2 low [ləʊ]adjektivlågthe Low Countries Nederländerna, Belgien och Luxemburglow pressure lågtryckthe tide is low det är ebbin a low voice med låg röstringa, obetydliglow rainfall låg nederbördlow in protein fattig på proteinsimpel, låg, vulgärnere, deppig
[ləʊ]adverblågt; djupt <bow low>; lågmältlow down on the list långt ner på listanlay low a) kasta omkull, döda b) tvinga att ligga till sängs <influenza has laid him low>lie low a) ligga kullslagen b) hålla sig gömd c) vard. ligga lågtknapptas low as ända ner till
[ləʊ]substbotten, bottennotering <a new low in bad taste>
© NE Nationalencyklopedin AB