Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

licence [ˈlaɪsəns]substlicens <radio licence>dog licence ungefär hundskattdriving licence el. driver’s licence körkortpilot’s licence flygcertifikattygellöshet, lättsinnehandlingsfrihetpoetic licence poetisk frihet
off-licence [ˈɒfˌlaɪsəns]substvin- och spritbutik
driver [ˈdraɪvə]substförare, chauffördriver’s licence körkort
revoke [rɪˈvəʊk]verbåterkalla, dra in <revoke a driving licence>
license [ˈlaɪsəns]verbbevilja licens, ge licens
[ˈlaɪsəns]substamer.= licencelicense plate amer. nummerplåt, registreringsskylt
pilot [ˈpaɪlət]substsjö. lotspilot, flygarepilot’s licence flygcertifikatpilot scheme pilotprojekt
[ˈpaɪlət]verblotsaföravara pilot på flygplan
driving [ˈdraɪvɪŋ]substkörningdriving licence körkortdriving mirror backspegeldriving school trafikskola, bilskoladriving test körkortsprovtake one’s driving test köra upp, ta körkortsprovetdriving under the influence (förk.DUI) amer., vard. rattfylleri
suspend [səˈspend]verbhänga, hänga uppsuspend sth from the ceiling hänga ngt i taketbe suspended vara upphängdsuspendera, tills vidare avstänga, utesluta <suspend a member from a club>suspend sb’s driving licence dra in ngns körkort tills vidareinställasuspend hostilities inställa fientligheterna
© NE Nationalencyklopedin AB