Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

liberal [ˈlɪbrəl]adjektivfrikostig, generösliberal, frisinnadLiberal polit. liberal
[ˈlɪbrəl]substLiberal polit. liberal
vote [vəʊt]subströst vid t.ex. voteringcast one’s vote avge sin röstcasting vote utslagsrösthe won by 20 votes han vann med 20 rösters övervikt (marginal)röster <the women’s vote>; röstetal, röstsiffraomröstning, votering, röstningpopular vote folkomröstninghave the vote ha rösträttput sth to the vote låta ngt gå till voteringtake a vote rösta <on om>vote of no confidence misstroendevotum <on mot>pass a vote of censure ställa misstroendevotumhe proposed a vote of thanks to… han föreslog att man skulle uttala sitt tack till…
[vəʊt]verbrösta <old enough to vote>; rösta förbevilja, anslåvote a grant bevilja ett anslagvote an amount for sth anslå ett belopp till (för) ngtvote Liberal rösta på liberalernashe was voted singer of the year hon utsågs till årets sångareense omthey voted the trip a success de var eniga om att resan hade varit lyckad
© NE Nationalencyklopedin AB