Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

liar [ˈlaɪə]substlögnare, lögnerska, lögnhals
stamp [stæmp]verbstampa <stamp on the floor>; trampa, klampastampa med <stamp one’s foot>stamp out a) trampa ut <stamp out a fire> b) utrota <stamp out a disease> c) krossa, slå ned <stamp out a rebellion>stämpla <stamp sb as a liar>, trycka <stamp patterns on cloth>frankera, sätta frimärke på <stamp a letter>prägla, inpräglastamp on one’s memory inpränta i ngn
[stæmp]subststampande, stampstämpelfrimärkebook of stamps frimärkshäfteslag, sort, kaliber <men of his stamp>
© NE Nationalencyklopedin AB