Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

liaison [lɪˈeɪzən, -zɒn]substantiv a) förbindelse, nära samband b) [fritt] förhållande, [kärleks]förbindelse, liaisonkontaktpersonin liaison with i förbund (maskopi) medmil. samband
liaison officer [lɪˈeɪzənˌɒfɪsə]substantivkontaktperson; mil. sambandsofficer
© NE Nationalencyklopedin AB