Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

letter [ˈletə]substbokstavcapital letter stor bokstavsmall letter liten bokstavbrev, skrivelseletter of credit kreditivletter to the editor insändare
air letter [ˈeəˌletə]substlätt brev på en sida som går med flyg
four-letter words [ˌfɔ:letəˈwɜ:dz]subst plrunda ord sexord
uppercase [ˈʌpəkeɪs]adjektivuppercase letter stor bokstav
prepaid [ˈpri:peɪd]adjektiva prepaid letter ett frankerat kuvert
lower-case [ˈləʊəkeɪs]adjektivlower-case letter liten bokstav
poison-pen [ˈpɔɪznpen]adjektivpoison-pen letter anonymt smädebrev
acknowledgeəkˈnɒlɪdʒverberkännakännas vidbekräfta mottagande av <acknowledge a letter>
typewrite [ˈtaɪpraɪt] (typewrote typewritten)verbskriva maskina typewritten letter ett maskinskrivet brev
official [əˈfɪʃl]substämbetsman, tjänstemansport. funktionär
[əˈfɪʃl]adjektivofficiell <in official circles>; tjänste- <official letter>
© NE Nationalencyklopedin AB