Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lesser [ˈlesə]adjektivmindre <the lesser prophets>one must choose the lesser of two evils, se under evil
Lesser Bear [ˌlesəˈbeə]substantivastron.,the Lesser Bear Lilla björn[en]
kestrel [ˈkestr(ə)l]substantivzool. tornfalklesser kestrel rödfalk
celandine [ˈseləndaɪn, -di:n]substantivbot.greater celandine skelörtlesser celandine svalört
Antilles [ænˈtɪli:z]geogr.,the Antilles pl. Antillernathe Greater Antilles pl. Stora Antillernathe Lesser Antilles pl. Små Antillerna
evil [ˈi:vl, ˈi:vɪl]adjektivond <evil deeds, evil dreams>, elak, ondskefull <an evil countenance (uppsyn)>; otäck, dålig <an evil smell>; syndig <live an evil life>the evil eye det onda ögatskadlig, fördärvlig, dålig <an evil influence>
substantivont <a necessary evil>, det onda <the origin of evil>; [svårt] missförhållande <social evils>social evil samhällsontdeliver us from evil relig. fräls oss ifrån ondoone must choose the lesser of two evils el. of two evils one must choose the least av två onda ting väljer man det minst onda
little [ˈlɪtl] (komp. less el. lessersuperl. least)adjektiv (se äv. little)liten; pl. små; lill- <little finger, little toe>, lilla- <my little sister>, lille- <my little brother>, små- <little children>; kortväxtthe little man ofta den vanliga människanthe little woman skämts. frugansmåsint, futtiglittle things please little minds ordspr. litet roar barn
adjektiv och adverb och pronomenlite, litet, föga <of little value>, ringa <of little importance>, obetydlig <little damage>little by little litet i sänder, [så] småningom, gradvislittle or nothing föga eller intet, knappast någontinglittle short of, se under shortI have little left to say jag har inte mycket att tilläggahe little imagined that el. little did he imagine (think) that föga anade han attmake little of bagatellisera, inte göra mycket väsen avevery little helps el. every little counts minsta bidrag mottas tacksamt, många bäckar små gör en stor åno little inte ringa, inte [så] litet <it takes no little courage to do that>she did what little she could hon gjorde det lilla hon kundethe little det lilla <the little of his work I have seen>
a littlei spec. betydelser a) lite, litet <he had a little money left>, en smula b)not a little inte så litet, ganska mycket, ganskaonly a little bara [helt] lite <there was only a little snow left>, [endast] föga
© NE Nationalencyklopedin AB