Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lend [lend] (lent lent)verblåna, låna utlend itself to lämpa sig förlend oneself to låna sig till, gå med på; förnedra sig tillgelend a hand with sth hjälpa till med ngt
lent [lent]imperf. o. perf. p. av lend
2 ear [ɪə]substörabe all ears vara idel öragive ear to el. lend an ear to lyssna tillhave an ear for music ha musiköraplay by ear spela efter gehör
security [sɪˈkjʊərətɪ]substtrygghet <the child lacks security>; säkerhet (före subst.) säkerhets- <security risk>the Security Council säkerhetsrådet i FNsecurity precautions säkerhetsanordningar, säkerhetsåtgärderhand. säkerhet, borgen <lend money on security>värdepappergovernment security statsobligation
only [ˈəʊnlɪ]adjektivendamy one and only chance min absolut enda chansshe is an only child hon är enda barnet
[ˈəʊnlɪ]adverbbara, endastonly once bara en gångif only to om inte för annat så för att <if only to spite him>not only…but inte bara…utan ävenwhen he was only three he could read redan vid tre års ålder kunde han läsaförst, inte förrän <I met him only yesterday>senast, så sent som <he can’t be away, I saw him only yesterday>only just just nu, alldeles nyss <I have only just got it>
[ˈəʊnlɪ]konjunktionmenI would lend you the book, only I don’t know where it is jag skulle gärna låna dig boken, men jag vet bara inte var den äronly that utom att
weight [weɪt]substvikt, tyngd <the pillars support the weight of the roof>weights and measures mått och viktloss of weight viktförlusthe is twice my weight han väger dubbelt så mycket som jagshe is worth her weight in gold hon är värd sin vikt i guldgive short weight väga knappt, väga snåltlose weight gå ned i vikt, magrapull one’s weight göra sin del, göra sin insatsput on weight gå upp i vikttyngd, börda <the weight of his responsibility>; tryck <a weight on the chest>that was a weight off my mind (heart) en sten föll från mitt bröstattach weight to fästa vikt vidher words carry no weight hennes ord väger lättgive (lend) weight to one’s words ge eftertryck (kraft, tyngd) åt…throw one’s weight about vard. göra sig märkvärdig, flyta ovanpåsport. kulaput the weight stöta kulaputting the weight kulstötningsport. el. boxn. viktklassi kapplöpning handikappvikt
© NE Nationalencyklopedin AB