Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lemon [ˈlemən]substcitron
lemon soda [ˌlemənˈsəʊdə]substamer.,se lemon squash
lemon squash [ˌlemənˈskwɒʃ]substlemon squash citronsaft och vatten
lemon-squeezer [ˈlemənˌskwi:zə]substcitronpress
lemon curd [ˈlemənkɜ:d]substcitronkräm
lemon sole [ˈlemənsəʊl]substbergtunga fisk
1 squash [skwɒʃ]verbkrama sönder, klämma sönder, krossa, platta till <sit on a hat and squash it>squash one’s finger in a door klämma fingret i en dörr
[skwɒʃ]substsquash dryck <lemon squash>sport. squash
© NE Nationalencyklopedin AB