Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

legitimate [adj. lɪˈdʒɪtɪmət, verb lɪˈdʒɪtɪmeɪt]adjektivlegitim, laglig, rättmätig <the legitimate king>; lagligt berättigadbefogad, välgrundad, rimlig <a legitimate reason>; berättigad, legitim <legitimate claims>legitim, född inom äktenskapet <a legitimate child>, äkta, [inom]äktenskaplig <of legitimate birth>
© NE Nationalencyklopedin AB