Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

legible [ˈledʒəbl]adjektivläslig, läsbar
hand [hænd]substhandwin hands down vinna med lätthethands off! bort med tassarna!hands up! a) upp med händerna! b) räck upp en hand!wait on sb hand and foot passa upp på ngnget the upper hand få (ta) övertagetchange hands övergå i andra händergive sb a hand ge ngn ett handtag, hjälpa ngnhave a hand in sth vara inblandad i ngtclose at hand el. near at hand a) till hands b) nära föreståendeby hand för hand <done by hand>in hand a) till sitt förfogande <have money in hand> b) som man håller på med <the job in hand>a game in hand en match mindre speladtake sth in hand ta hand om ngtplay into sb’s hands spela i händerna på ngnoff hand på rak armget sth off one’s hands slippa ifrån ngton hand till handsout of hand ur kontroll, oregerlig <the children are getting out of hand>visare på ur <second hand>on one hand…on the other hand el. on the one hand…on the other hand å ena sidan…å andra sidanlearn sth at first hand få veta ngt i första handperson arbetare, man <how many hands are employed?>a bad hand at dålig ia good hand at duktig ihandstil <a legible hand>vard. applådergive sb a big hand ge ngn en stor applåd
[hænd]verbräcka, lämna, ge <sth to sb>
[hænd]verb (med adv. o. prep.)hand downlämna i arv, låta gå i arvhand inlämna inhand onskicka vidare, låta gå vidarehand outdela ut, lämna ifrån sighand over toöverlåta åt (till), överlämna åt (till)
© NE Nationalencyklopedin AB