Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

legend [ˈledʒ(ə)nd]substantivlegend, helgonberättelse; [folk]saga, sägeninskrift, omskrift på mynt el. medalj, legend; inskription
myth [mɪθ]substantivmyt, [guda]saga, sägen, legend
legendary [ˈledʒ(ə)nd(ə)rɪ]adjektivlegend-; legendarisk <legendary heroes>, legendartad; sagoomspunnen; sagolik, otrolig
© NE Nationalencyklopedin AB