Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

left wing [ˌleftˈwɪŋ]substantivthe left wing vänstra flygeln, vänsterflygeln; polit. äv. vänstern, de vänsterradikala
left-wing [ˌleftˈwɪŋ, attr. ˈ--]adjektivpolit. [som befinner sig] på vänsterkanten (vänstra sidan el. flygeln); vänstervriden, vänsterbetonad, radikal
© NE Nationalencyklopedin AB