Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

leather [ˈleðə]substläder, skinn
patent leather [ˌpeɪtəntˈleðə]substlackskinnpatent leather shoes lackskor
wash leather [ˈwɒʃˌleðə]substtvättskinn
shammy [ˈʃæmɪ]substshammy leather el. shammy sämskskinn
imitation [ˌɪmɪˈteɪʃən]substimitation, härmning (före subst.) imiterad, oäkta <imitation pearls>imitation leather konstläder
© NE Nationalencyklopedin AB