Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 lean [li:n]adjektivmager
2 lean [li:n] (leaned leaned el. leant leant)verbluta sigluta, stödja, ställa
leant [lent]imperf. o. perf. p. av lean
forward [ˈfɔ:wəd]adjektivfrämre, framåtriktad; framåtnärgången, framfusig
[ˈfɔ:wəd]substsport. forward, anfallsspelare
[ˈfɔ:wəd]adverbframåt, fram <lean forward, go forward>
[ˈfɔ:wəd]verbfrämjavidarebefordra, eftersändaplease forward på brev eftersändes
© NE Nationalencyklopedin AB