Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

leaf [li:f] (pl. leaves li:vz)subst1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslöv, blad2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasblad i bokturn over a new leaf börja ett nytt liv3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasklaff, skiva till t.ex. bord
[li:f]verbleaf through bläddra i, bläddra igenom
loose-leaf [ˈlu:sli:f]adjektivlösblads- <loose-leaf book>
gold leaf [ˌgəʊldˈli:f]substbladguld
bay leaf [ˈbeɪli:f] (pl. bay leaves)substlagerblad
leaves [li:vz]subst plav leaf
stir [stɜ:] (-rr-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasröra, sätta i rörelsestir the imagination sätta fantasin i rörelsea breeze stirred the lake en lätt vind krusade sjönstir oneself sätta i gång, rycka upp sigstir up a) hetsa upp b) väcka <stir up interest> c) sätta i gång, ställa till <stir up trouble>, ställa till med bråk2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasröra, röra i, röra om i <stir the fire, stir the porridge>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasröra sig <not a leaf stirred>, börja röra på sighe never stirred out of the house han gick aldrig ut
[stɜ:]substmake a great stir el. create a great stir åstadkomma stor uppståndelse
© NE Nationalencyklopedin AB