Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lazy [ˈleɪzɪ]adjektivlat, lättjefull; dåsigsom rör sig långsamt, långsamt flytande <a lazy river>
bone-idle [ˌbəʊnˈaɪdl] och bone-lazy [ˌbəʊnˈleɪzɪ]adjektivgenomlat, urlat
Susan [ˈsu:zn]kvinnonamnsubstantivlazy Susan snurrbart kryddställ; snurrfat för kakor m.m.
impossibly [ɪmˈpɒsəblɪ, -sɪb-]adverbhopplöst <impossibly lazy>; otroligt <the sky was impossibly blue>, vansinnigt <impossibly expensive>not impossibly möjligtvis, möjligen; kanske
dog [dɒg]substantivhund; hanhund; i sammansättn. -hane <dogfox>the dogs vard. hundkapplöpning[en], hundkapplöpningar[na]be a dog amer., vard. vara urdålig, vara helkassbe top dog vard. vara bäst, vara nummer ett; vara högsta hönsetit's a case of dog eat dog det är ett allas krig mot allaevery dog has his day var och en får någon gång sin chans, alla har någon gång turgive a dog a bad name ung. har man en gång fått en skamfläck på sig är man stämplad för gottlet sleeping dogs lie väck inte den björn som soverteach an old dog new tricks lära gamla hundar sittait's a dog's breakfast el. it's a dog's dinner sl. det är en riktig röra (soppa)lead a dog's life vard. leva ett hundliv, ha ett helvetetake a hair of the dog el. take a hair of the dog that bit you vard. ta [sig] en återställarethe country is going to the dogs vard. det går åt pipan med landethe is going to the dogs vard. det går utför med honoma dog in the manger en missunnsam person som inte ens unnar andra vad han inte själv kan ha nytta avvard. karl, prick, gynnaredirty dog fähundgay dog glad (livad) laxlazy dog latmask, slöfockyou lucky dog din lyckans ostsly dog filur, lurifax
transitivt verbförfölja äv. bildl. <dogged by misfortune>, följa efter, jagadog sb el. dog sb's steps följa ngn i hälarna, följa ngn hack i häl
think [θɪŋk] (thought thought)transitivt verb och intransitivt verbtänka; tänka sig för; tänka [efter] <let me think a moment>; betänka; fundera påtro <do you think it will rain?>; tycka <do you think we should go on?>; anse <do you think it likely?>think fit el. think proper anse lämpligtI should think not [det tror (tycker) jag] visst inteI should think so! jo, det vill jag lova!, jo, jag menar det!I should jolly (bloody el. damn) well think so! tacka sjutton (fan) för det!you are very tactful, I don't think iron. du är inte taktfull så det stör precis⁅he's a bit lazy,⁆ don't you think? …eller vad tycker du?, …eller hur?tänka (föreställa) sig; ana, tro; fatta, förståto think that she ⁅is so rich⁆ tänk att hon…I thought as much, se under muchwho the hell do you think you are? vem [fan] tror du att du är egentligen?think to+ inf. a) tänka <I thought to go and see her> b) vänta [sig] att <I did not think to find you here>
(thought thought)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivvard. funderarehave a think about it ta sig en funderare på saken⁅if that's what you want⁆ you've got another think coming …så får du allt tänka ommed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:think aboutfundera på, tänka påwhat do you think about…? vad tycker du om…?think aheadtänka framåtthink oftänka på <you must think of the future>; fundera pådrömma om⁅surrender is not to⁆ be thought of …tänka påI couldn't think of such a thing det skulle aldrig falla mig inkomma på <can you think of his name?>come to think of it nu när jag kommer att tänka på dettänka sig, föreställa sig <few people think of London as a clean town>just think of that (of it)! tänk bara!, kan du tänka dig!what do you think of…? vad tycker (säger, anser) du om…?think better (highly, ill, much, the world) of, se under better, highlyetc.think little of el. think nothing of ha en låg tanke om, sätta föga värde påI think little (nothing) of walking ⁅10 kilometres⁆ det är ingen konst för mig att gå…think a lot of sätta stort värde på, sätta högtshe thinks a lot of herself hon har höga tankar om sig självthink well of everybody tro alla människor om gottthink outtänka (fundera) ut <think out a new method>think overtänka igenom, tänka överthink the matter over äv. fundera (ta sig en funderare) på sakenthink uptänka ut, hitta på
© NE Nationalencyklopedin AB