Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lazy [ˈleɪzɪ]adjektivlat, lättjefull
impossibly [ɪmˈpɒsəblɪ]adverbhopplöst <impossibly lazy>
dog [dɒg]substhundthe dogs vard. hundkapplöpningenhe is going to the dogs vard. det går utför med honomlead a dog’s life leva ett hundlivvard.dirty dog fähundlazy dog latmasklucky dog lyckans ost
think [θɪŋk] (thought thought)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastänka; tänka sig för, fundera på2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastro <do you think it will rain?>; tycka <do you think we should go on?>I thought as much jag trodde väl detthink fit anse lämpligtI should think so! jo, det vill jag lova!; jo, jag menar det!I should jolly well think so! el. I should damn well think so! tacka sjutton för det!he’s a bit lazy, don’t you think? han är lite lat eller vad tycker du?, han är lite lat eller hur?3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastänka sig, föreställa sig <I can’t think how the story will end>; ana, tro <you can’t think how glad I am>; förstå <I can’t think where she’s gone>to think that she is so rich tänk att hon är så rik
[θɪŋk] (thought thought)
verb (med adv. o. prep.)think aboutfundera på, tänka påwhat do you think about…? vad tycker du om…?think oftänka på, fundera påkomma på <can you think of his name?>tänka sig, föreställa sigjust think of that! el. just think of it! tänk bara!, kan du tänka dig!what do you think of…? vad tycker (säger, anser) du om…?think a lot of sätta stort värde påhe thinks a lot of himself han har höga tankar om sig självthink outtänka ut, fundera ut <think out a new method>think overtänka igenom, tänka överthink uphitta på, tänka ut <think up new ideas>
© NE Nationalencyklopedin AB