Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 lay [leɪ]adjektivlekmanna- <lay preacher>
2 lay [leɪ]imperf. av lie
3 lay [leɪ] (laid laid)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslägga, placera, lägga nerlay a cable dra en ledninglay eggs lägga ägg, värpalay the table dukalay waste ödelägga2lay ten to one vid t.ex. vadhållning hålla tio mot ett
[leɪ] (laid laid)
verb (med adv. o. prep.)lay asidelägga undan, sparalägga bort, lägga ifrån sig <lay aside the book>lay downlägga neroffra <lay down one’s life>fastställa, fastslå, uppställa <lay sth down as a rule>; hävdalay off!lägg av!, sluta!lay outlägga fram, lägga utvard. slå ut, slå sanslösplanera, anläggalay uplägga uppvard.be laid up ligga sjuk <with the flu i influensa>
lay-off [ˈleɪɒf]substpermittering, friställning
lay-by [ˈleɪbaɪ]subst (pl. lay-bys)parkeringsplats vid landsväg; rastplats
underlaid [ˌʌndəˈleɪd]imperf. avunder lay
laid [leɪd]imperf. o. perf. p. av lay
emphasisˈemfəsɪs (pl. emphases)substeftertryck, tonvikt, betoninglay emphasis on ge eftertryck åt
trowelˈtraʊəlsubstmurslevlay it on with a trowel bre på, smickra grovtträdgårdsspade
claim [kleɪm]verbfordra, krävagöra anspråk pågöra gällande; hävda
[kleɪm]substfordran, kravyrkandeanspråklay claim to göra anspråk påpåståenderätt <to sth till ngt>
© NE Nationalencyklopedin AB