Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

3 lay [leɪ]adjektivlekmanna- <lay preacher, lay opinion>, amatör-lay brother lek[manna]broder, tjänande broder
1 lay [leɪ]imperf. av lie
4 lay [leɪ]substantivpoet. kväde, sång; ballad, visa
2 lay [leɪ] (laid laid)transitivt verb (se äv. layo. fraser med lay under claimm.fl.)lägga; placeralay eggs lägga ägg, värpalay the foundation lägga grundenlay hold of fatta (få) tag i, ta på, gripa; utnyttja, begagna förevändninglay one's hopes on sätta sitt hopp (sin lit) tilllay a trap gillra en fällafå (komma) att lägga siglay a ghost, se under ghostduka <lay the table>, duka framtäcka <lay a floor with a carpet>; lägga ˈpå <lay a carpet>; beläggalägga [på] <lay a tax on, lay a burden on>, kasta <lay the blame on>lay sth at sb's door ge ngn skulden för ngtlay sth to sb's credit räkna ngn ngt till förtjänstanlägga <lay a road>; bygga, lägga, dra <lay a pipeline>lay a cable lägga ner (ut) en kabel; slå (dra) en kabelvid vadhållning sätta, hålla <lay ten to (mot) one>lay a bet slå (hålla) vadförlägga <lay the story in (till)>lägga fram <lay facts before (för)>sl.get laid få sig ett ligg (nyp)med adj. läggalay bare blottläggalay open öppna; blotta, avslöja; förklara; blottställa, utsätta <to för>lay waste ödelägga
(laid laid)intransitivt verb (se äv. lay)värpaslå vad <against mot>sjö. lägga sig <lay close to the wind>i ovårdat språk i stället för 1 lie
(laid laid)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivläge; ställning, riktningknow the lay of the land veta hur landet liggersl. a) ligg samlagspartner b) ligg, skjut samlagmed adv. el. prep., ofta med spec. översättningar:lay aboutåld. slå vilt omkring sig; gå lös på, ge på huden, damma påhe laid about him a) han slog omkring sig åt alla håll; han bråkade (gormade, väsnades) b) han gjorde sitt ytterstalay asidelägga av (undan), spara <lay aside money for one's old age>lägga bort (ifrån sig) <lay aside the book>lay downlägga ner <lay down a book>lay oneself down lägga siglay down [one's] arms lägga ned vapnen, sträcka vapenfastställa, fastslå, uppställa <lay sth down as a rule>; hävda, konstateralay down the law lägga ut texten; domdera, tala om hur saker och ting ska varaoffra <lay down one's life>lay offfriställa <lay off workmen>vard. sluta upp med, låta bli, lägga av <lay off!>vard. ta ledigt, vilafotb. passalay onordna, arrangeralägga ˈpå <lay on paint>, anbringa, appliceralay it on [thick] vard. bre ˈpå [för tjockt]lägga på <lay on taxes>lay outlägga ut; lägga fram <lay out one's clothes>; duka fram; breda utplanera, anlägga [och ordna] <lay out a garden>; staka ut väg o.d., göra upp <lay out plans>; göra layouten till, layouta <lay out a page>lägga ut, göra av med <lay out one's money>vard. knockalay overamer. göra uppehåll, stanna över <at, in i>lay togetherlägga (slå) ihopthey laid [their] heads together de slog sina kloka huvuden ihoplay upbe laid up ligga sjuk <with the flu i influensa>sjö. lägga upp <the ship is laid up>åld. lägga upp, lagra <lay up provisions>, lägga undan
lay figure [ˌleɪˈfɪgə]substantivmodelldocka
lay-by [ˈleɪbaɪ]substantivparkeringsplats vid landsväg, rastplats
lay-off [ˈleɪɒf]substantivfriställning a) ofrivillig ledighet, arbetslöshet; arbetslöshetsperiod b) paus; lugn (tyst) period (årstid); uppehåll
laid [leɪd]imperf. o. perf. p. av lay
snare [sneə]substantivsnara; bildl. äv. försåtlay snares for lägga ut snaror förtransitivt verbsnara, snärja
trowel [ˈtraʊ(ə)l]substantivmurslevlay it on with a trowel bildl. bre på [tjockt], smickra grovtträdg. planteringsspade
© NE Nationalencyklopedin AB