Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lavatory [ˈlævət(ə)rɪ]substantivtoalett[rum], W.C.
lavatory paper [ˈlævət(ə)rɪˌpeɪpə]substantivtoalettpapper
lavatory humour [ˈlævət(ə)rɪˌhju:mə]substantivdasshumor
lav [læv]substantiv (vard. kortform av lavatory); toa
gentleman [ˈdʒentlmən] (pl. gentlemen)substantivherre <there is a gentleman waiting for you>gentlemen! mina herrar!gentlemen's lavatory herrtoalettgentleman <a fine old gentleman>a true gentleman en sann gentleman, en verkligt fin man
1 pan [pæn]substantivkok. panna <frying pan>; [bak]form; [låg] skål, bunkewc-skål <äv. lavatory pan>it has gone down the pan vard. det har gått åt pipan[säng]bäckenvågskålvaskpanna för guldvaskning
transitivt verbvard. såga, sabla (göra) ner; förlöjligavaska <äv. pan off, pan out, pan gold>
intransitivt verbvaska [efter guld]pan out vard. lyckas, utfalla [väl] <the scheme panned out well>
1 flush [flʌʃ]intransitivt verbforsa [fram], flöda; rusa <the blood flushed into (till) her cheeks>blossa upp, rodna [häftigt], bli blossande röd <äv. flush up>
transitivt verbspola [ren] <flush the [lavatory] pan>flush the pan äv. spola [på wc]göra [blossande] röd, få att rodna, komma att glödaflushed with wine het (blossande röd) av vinegga (hetsa, liva) uppflushed with joy rusig av glädjeflushed with victory segerdrucken
substantiv[häftig] rodnad <a flush of shame>; glöd; feberhettahot flush med. blodvallning[känslo]svall; uppblossande, utbrott <a flush of passion>; rus, yra <in the first flush of victory>[ren]spolning
© NE Nationalencyklopedin AB