Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

later [ˈleɪtə]adjektivsenare
[ˈleɪtə]adverbsenare, efteråtsooner or later förr eller senarelater on senare, längre framsee you later! hej så länge!
late [leɪt] (komparativ later el. latter, superlativ latest el. last)adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassen, för senhe is in his late forties han är närmare femtioin the late nineties i slutet av nittiotaletin the late summer under sensommarenbe late vara sen, vara försenad, komma för sent2 (endast före subst.) avliden, framlidenmy late husband min avlidne man, förre, förra; före detta (f.d.)the late prime minister förre premiärministern, framlidne premiärministern3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassenaste tidens <the late political troubles>of late på sista tiden, nyligen
[leɪt] (komparativ later, superlativ latest el. last)
adverbsent; för sentbe up late vara uppe länge om kvällarnasleep late sova länge
sooner [ˈsu:nə]adverbtidigaresooner or later förr eller senarethe sooner the better ju förr dess bättreno sooner did we sit down than vi hade knappt satt oss förränno sooner said than done sagt och gjorthellre, snarare <I’d sooner stay at home>
2 see [si:] (saw seen)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasse; se på, titta på, se efter, titta efter <I’ll see who it is>, kolla; se till, ordnawe’ll see! vi får väl se!see you don’t fall! akta dig så att du inte faller!nobody was to be seen ingen syntes tillyou’d better have it seen to hos läkare etc. det är bäst du får det omskött2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasförstå, inse, se <I can’t see the use of it>oh, I see å, jag förstårI was there, you see jag var där förstår du3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashälsa 'på, besöka; gå till, söka <you must see a doctor about it>I’m seeing him tonight jag ska träffa honom i kvällI’ll be seeing you! el. see you later! vard. vi ses!, hej så länge!4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfölja <he saw me home>see sb off vinka av ngn a) kortsp. syna
[si:] (saw seen)
verb (med adv. o. prep.)see aboutsköta om, ta hand omwe’ll see about that! a) det sköter vi om! b) det får vi allt se!, det ska vi nog bli två om!see fromse i, se av, se på <I see from the letter that…>see intotitta närmare på, undersökasee overse på, inspekterasee throughgenomskådaslutförathis will see you through på det här klarar du digsee tota hand om, sköta, ordnasee to it that… se till att…
© NE Nationalencyklopedin AB