Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stop [stɒp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstoppa, stanna, hindrastop thief! ta fast tjuven!stop at nothing inte sky några medelstop by for a chat titta in för en pratstundstop dead tvärstannastop over stanna över <at i, vid>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassluta, sluta med <stop that nonsense!>stop it! sluta!, låt bli!, lägg av!stop work a) sluta arbeta b) lägga ner arbetet3stop el. stop up stoppa igen, proppa igen, täppa till (igen) <stop a leak>stop one’s ears hålla för öronenmy nose is stopped up jag är täppt i näsanthe pipe is stopped up röret är igentäppt4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom ljud m.m. sluta, upphöra5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. stanna <stop at home>, bo <stop at a hotel>stop the night stanna över, ligga överstop for stanna kvar till <won’t you stop for dinner?>he is stopping here for a week han bor här en veckastop up late stanna uppe länge
[stɒp]subststopp, uppehåll, avbrottcome to a full stop avstanna helt; göra haltput a stop to sätta stopp för, sätta p förhållplats <bus stop>skiljeteckenfull stop punkt
© NE Nationalencyklopedin AB