Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

landing [ˈlændɪŋ]substlandningemergency landing el. forced landing nödlandning, landstigningtrappavsats
crash-landing [ˈkræʃˌlændɪŋ]substkraschlandning
landing-strip [ˈlændɪŋstrɪp]substbana, stråk på flygfält
forced [fɔ:st]adjektiv och perfekt participtvungenforced feeding tvångsmatningforced labour tvångsarbeteforced landing nödlandningkonstlad, ansträngd <a forced manner>
emergency [ɪˈmɜ:dʒənsɪ]substnödläge, kris, kritiskt lägein an emergency el. in case of emergency i ett nödlägestate of emergency undantagstillståndin a state of emergency i alarmberedskap, nöd- <emergency landing>, kris- <emergency meeting>emergency brake nödbromsemergency cord amer. nödbromslinaemergency exit el. emergency door reservutgångemergency ward akutmottagning på sjukhus
© NE Nationalencyklopedin AB