Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

land [lænd]substland i motsats till hav, vattensee how the land lies sondera terrängenlitt. land, rikemark, jord
[lænd]verblanda, landstiga, gå i land <we landed at Bombay>landsättaland an aeroplane landa med ett flygplanland a fish landa en fiskland a job få tag i ett arbeteland a prize vinna ett prisland up el. land hamna <land in the mud>, råka in <in i>; sluta <in med, i>land oneself in great trouble råka in i en mycket besvärlig situationbe landed with a boring new job få en tråkig ny arbetsuppgift på halsenvard. pricka in, ge <land a punch>; om slag träffa, gå in
© NE Nationalencyklopedin AB