Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lame-duck [ˈleɪmdʌk]adjektivvanl. amer. övergångs-he is a lame-duck president äv. han är en maktlös president som snart ska avgå
lame duck [ˌleɪmˈdʌk]substantivhjälplös person (sak), oduglingföretag i svårigheter; insolvent börsspekulant, dålig betalarepolit. oduglig regering (president)
duck [dʌk]substantivanka; and <wild duck>like water off a duck's back ordst. som vatten på en gåshe's got duck's disease skämts. han är kort i rocken (kortväxt)she takes to it like a duck to water när det gäller det är hon som fisken i vattnetsitting duck, se sitting targetvard. raringshe's a sweet old duck hon är en rar gammal dam (tant); se äv. duckskricket. noll inget lopp för slagmannen under hans inneomgångmake a duck få nollbreak one's duck göra sitt första lopp, spräcka nollanlame duck, se lame duckplay ducks and drakes kasta smörgåsplay ducks and drakes with sth vända upp och ner på ngt a) hastig dykning, dopp b) duckning; bock, bockning, nick
intransitivt verbdyka ned; hastigt doppa sigducka, böja sig hastigt, väja undan; bildl. böja sigduck under to böja sig förvard. dra sig undan, smitaduck out of smita från
transitivt verbdoppahastigt böja [ned] <duck one's head>; ducka förvard. smita ifrån (undan) <duck a responsibility>
© NE Nationalencyklopedin AB