Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lame [leɪm]adjektivhaltbe lame in one leg vara halt (halta) [på ena benet]bildl. bristfällig, otillfredsställande; haltande <lame verses>; lam <a lame excuse>
transitivt verbgöra halt
lame-duck [ˈleɪmdʌk]adjektivvanl. amer. övergångs-he is a lame-duck president äv. han är en maktlös president som snart ska avgå
lame duck [ˌleɪmˈdʌk]substantivhjälplös person (sak), oduglingföretag i svårigheter; insolvent börsspekulant, dålig betalarepolit. oduglig regering (president)
lamé [ˈlɑ:meɪ, ˈlæm-, -ˈ-]substantivfr. lamé
lameness [ˈleɪmnəs]substantivhalthet; bristfällighet etc.; jfr lame
duck [dʌk]substantivanka; and <wild duck>like water off a duck's back ordst. som vatten på en gåshe's got duck's disease skämts. han är kort i rocken (kortväxt)she takes to it like a duck to water när det gäller det är hon som fisken i vattnetsitting duck, se sitting targetvard. raringshe's a sweet old duck hon är en rar gammal dam (tant); se äv. duckskricket. noll inget lopp för slagmannen under hans inneomgångmake a duck få nollbreak one's duck göra sitt första lopp, spräcka nollanlame duck, se lame duckplay ducks and drakes kasta smörgåsplay ducks and drakes with sth vända upp och ner på ngt a) hastig dykning, dopp b) duckning; bock, bockning, nick
intransitivt verbdyka ned; hastigt doppa sigducka, böja sig hastigt, väja undan; bildl. böja sigduck under to böja sig förvard. dra sig undan, smitaduck out of smita från
transitivt verbdoppahastigt böja [ned] <duck one's head>; ducka förvard. smita ifrån (undan) <duck a responsibility>
fall [fɔ:l] (fell fallen)intransitivt verbfalla; falla omkull, ramla, trilla <he fell and broke his leg>; gå ned, sjunka <the price has fallen>; stupa <he fell in the war>; störtas <the government fell>; infalla, inträffa <Easter Day falls on the first Sunday in April this year>her face fell hon blev lång i ansiktetslutta [nedåt], sänka sigavta, mojna, lägga sig <the wind fell>; slockna a) bli <fall lame>fall ill bli sjuk, insjukna b)fall asleep somna [in], falla i sömnfall flat o. fall foul of o. fall short of, se under resp. huvudord
(fell fallen)intransitivt verbsubstantivfall; kullkörning, kullridning; fallande, sjunkande; instörtande av hus, nedgång, minskning i pris o.d., undergångfall in prices prisfallthe fall of darkness mörkrets inbrottfall of the hammer klubbslag vid auktionamer. höst; attr. höst-; för ex. jfr summerpl. falls vanl. [vatten]fall <the Niagara Falls>brottn. falltry a fall with sb försöka få fall på ngn; bildl. ta ett [nappa]tag med ngn, mäta sina krafter med ngnmed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:fall aboutfall amongråka in i (in bland)fall apartfalla sönder (isär), gå i bitarrasa samman (ihop)fall awayavfalla, falla ifrån, svikafalla bort, bortfalla, försvinna; vika undanfalla (tackla) av, tyna bortfall backdra sig (vika) tillbaka; sjö. äv. retirera <on, to till>fall back on bildl. falla tillbaka på, ta sin tillflykt till, ta till [som reserv], tillgripafall behindbli efterhave fallen behind with vara (ligga, släpa) efter med, vara på efterkälken medfall belowunderstiga, inte uppgå till beräkning o.d.fall downfalla (ramla) nedfalla [omkull]falla ihop, rasa, störta infall down on vard. stupa på, misslyckas medfall forfalla för <fall for sb's charm>, gå (vara) med pågå ˈpå, låta lura sig avfall fromfalla [ned] från <he fell from a tree>störtas från <fall from power>fall from favour el. fall from grace falla (komma, råka) i onådfall infalla (ramla, störta) in, falla ihop, rasamil. falla in i ledet, ställa upp [sig] på ledfall in! uppställning!fall in with råka träffa, bli bekant med; gå (vara) med på, gilla; foga (rätta) sig efter <fall in with sb's wishes>fall intofalla [ned] i; bildl. försjunka i <fall into a reverie (drömmar)>, falla (sjunka) i <fall into a deep sleep>, sjunka ned ikomma (råka) i <fall into conversation (samspråk)>, halka in påkomma in i, förfalla till <fall into bad habits>, hemfalla tillsönderfalla i, kunna indelas i <it falls into three parts>fall offfalla (ramla) av, falla (ramla) ned frånavta, minska, sjunka, gå ned <sales have fallen off>, försämras, gå tillbaka, förlora, tappa, mattas <the novel falls off towards the end>fall on el. fall uponfalla på, drabba, åligga, tillkomma <this duty falls [up]on me>anfalla, angripa, överfalla, kasta sig över <they fell [up]on the food>fall outbli osams (ovänner), komma ihop sig, råka i grälfalla (ramla) ut; om hår falla avmil. gå ur (lämna) ledet; bli efterfall overfalla (ramla) omkull, falla över ändafall over oneself snubbla över sina egna fötter av iver; bildl. anstränga sig till det ytterstadata., vard. sluta fungerafall throughgå om intet, misslyckas, spricka, falla igenom; om förslag fallafall tofalla på, drabba <the cost falls to me>, åligga, tillkomma <this duty falls to me>tillfalla, komma ngn till del; hemfalla (återgå) tillsätta i gång; börja [på], ge sig tillfall to blows råka i slagsmålfall underfalla (komma, höra) under; höra (räknas) till, sortera under; inrangeras blandråka ut för, bli föremål förfall under suspicion bli misstänkt
© NE Nationalencyklopedin AB