Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lag [læg] (-gg-)verblag el. lag behind bli efter, släpa efter
jet lag [ˈdʒetlæg]subst’jet lag’ rubbad dygnsrytm efter längre flygning
law [lɔ:]substlagby law enligt lag (lagen), i lagjuridikcourt of law domstol, rätt
statute [ˈstætju:t]substskriven lag stiftad av parlament, författning
pickle [ˈpɪkl]substlag för inläggningpl. pickles pickles
crew [kru:]substsjö. el. flyg. besättningground crew markpersonalteam, lag; neds. gäng
unwritten [ˌʌnˈrɪtn]adjektivoskriven <an unwritten page>an unwritten law en oskriven lag
team [ti:m]substlag <football team>; team, gäng, trupp
[ti:m]verbteam up vard. slå sig ihop, arbeta i team
reserve [rɪˈzɜ:v]verbreservera, sparareserve a seat for sb hålla en plats åt ngnreservera, boka <reserve seats on a train>
[rɪˈzɜ:v]substreservsport. reservreserve team B-lagviltreservathos person tillbakadragenhet
operation [ˌɒpəˈreɪʃən]substbe in operation vara i gång, vara i verksamhetcome into operation a) träda i verksamhet b) om t.ex. lag träda i kraftput into operation sätta i verket <put a plan into operation>med. operation, ingrepphave an operation for… bli opererad för…skötsel, hantering <the operation of a machine>
© NE Nationalencyklopedin AB