Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

labour [ˈleɪbə]substarbete, mödahard labour straffarbetepolit.Labour el. the Labour Party arbetarpartietLabour Government arbetarregeringshe was in labour förlossningsarbetet hade kommit igångbe in labour ha födslovärkar
[ˈleɪbə]verbarbeta hårt <at , med>; sträva <to efter att>labour under ha att dras med <labour under a difficulty>; lida av
labour-saving [ˈleɪbəˌseɪvɪŋ]adjektivlabour-saving devices arbetsbesparande hjälpmedel
unskilled [ˌʌnˈskɪld]adjektivoerfaren, okunnigunskilled labour a) outbildad arbetskraft b) grovarbeteunskilled labourer grovarbetareunskilled worker inte yrkeskunnig arbetare
movement [ˈmu:vmənt]subströrelsemusik. sats <the first movement of a symphony>t.ex. politisk, religiös rörelse <the Labour movement>
forced [fɔ:st]adjektiv och perfekt participtvungenforced feeding tvångsmatningforced labour tvångsarbeteforced landing nödlandningkonstlad, ansträngd <a forced manner>
market [ˈmɑ:kɪt]substtorg, marknadmarknad <the labour market>; efterfrågan <for >market research marknadsundersökningthe black market svarta börsenput sth on the market släppa ngt ut i marknaden (handeln)
[ˈmɑ:kɪt]verbmarknadsföra, saluföra
sweatswetsubstsvettby the sweat of one’s brow i sitt anletes svettit was a bit of a sweat det var svettigtno sweat! inga problem!, ingen fara!svettningbe in a sweat a) bada i svett b) vara mycket nervösbe in a cold sweat kallsvettas
swetverbsvettassweated labour hårt arbete till svältlöner
hard [hɑ:d]adjektivhård, fasthard cash reda pengar, kontanterhård, häftig <a hard fight>hard labour jur. straffarbetesvår <a hard question>be hard of hearing höra dåligtbe hard up vard. ha ont om pengarom person hård, känslolös; sträng; om klimat sträng, hård, svårhard lines el. hard luck vard. oturbe hard on sb vara hård (sträng) mot ngntunghard drugs tung narkotikahard liquor sprit, starksprit
[hɑ:d]adverbhårt, häftigt, kraftigt <it’s raining hard>flitigt <work hard>be hard done by vara illa behandlad
throw [θrəʊ] (threw thrown)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskasta, slunga, slänga; störta <throw oneself into>throw oneself on sb kasta sig över ngnthrow one’s arms round sb slå armarna om ngn2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskasta av <the horse threw its rider>; kasta omkull <he threw his opponent>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbygga, slå <throw a bridge across a river>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. ställa till, hathrow a party for sb ställa till med fest för ngn
[θrəʊ] (threw thrown)
verb (med adv. o. prep.)throw aboutthrow awaykasta bort, hälla bortit is labour thrown away det är bortkastad mödathrow inkasta inyou get that thrown in man får det på köpetfotb. göra inkastthrow offkasta av, kasta bort; kasta av sig <he threw off his coat>bli av med, bli kvittI can’t throw off this cold jag blir inte kvitt den här förkylningenthrow outkasta ut, köra ut, köra bortthrow sb out of work göra ngn arbetslössända ut <throw out light>, utstråla <throw out heat>kasta fram, komma med <throw out a remark>throw overavvisa, överge, ge upp <throw over a plan>göra slut med, ge på båten <she threw over her boyfriend>throw upkasta upp, slänga upplyfta, höja <she threw up her head>kräkas upp, kasta upp, kräkasge upp, sluta <throw up one’s job>
[θrəʊ]substkaststake everything on one throw sätta allt på ett kort, sätta allt på ett bräde
© NE Nationalencyklopedin AB