Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

laboratory [ləˈbɒrət(ə)rɪ, amer. ˈlæbrətɔ:rɪ]substantivlaboratorium; verkstad äv. bildl.
forensic laboratory [fəˌrensɪkləˈbɒrət(ə)rɪ]substantivkriminaltekniskt laboratorium
language laboratory [ˈlæŋgwɪdʒləˌbɒrət(ə)rɪ]substantivinlärningsstudio, språklaboratorium
lab [læb]substantiv (vard. kortform av laboratory); labb
© NE Nationalencyklopedin AB