Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

krona [ˈkrəʊnə] (pl. kronor el. ~s)substantivkrona svensk myntenhet
corolla [kəˈrɒlə]substantivbot. [blom]krona
diadem [ˈdaɪədem, -dəm]substantivdiadem; krona
coronet [ˈkɒrənət]substantiv[furstlig el. adlig] krona
uncrowned [ˌʌnˈkraʊnd]adjektivinte krönt; okrönt äv. bildl. <their uncrowned ruler>utan krona
crown [kraʊn]substantivkrona vanl. kunglig, äv. som emblemkrans <laurel crown>martyr's crown martyrgloriakrona <a Swedish crown> a) topp, krön; hjässa äv. av berg el. valvdrive on the crown of the road köra mitt i körbanan b) [träd]krona c) [tand]krona[hatt]kullebildl. höjdpunkt, värdig avslutning <the crown of the day>
transitivt verb a) kröna b) bekransa, bekrönacrown sb king kröna ngn till konungbildl. kröna <be crowned with success>; prisbelöna verkcrowned with victory segerkrönt a) bilda krönet på, kröna b) värdigt avslutato crown it all som kronan på verkettandläk. sätta en krona på <crown a tooth>i damspel förvandla en bricka till damsl. slå ngn i skallen
brother [ˈbrʌðə] (pl. ~s, i betydelse 3 ofta brethren)substantivbror, broderSmith Brothers Bröderna Smith firmanamnthey are brother[s] and sister[s] de är syskonmedbroder; ämbetsbroder, yrkesbroderbrother officer officerskamratrelig. [tros]brodervanl. amer., sl. kompis, polarebrother, can you spare a dime? ung. hörru, har du en krona [till en kopp kaffe]?brother, was I tired! Gud vad jag var trött!
head [hed]substantiv a) huvud, skalle b)i förbindelse med annat subst.:from head to foot från topp till tå; fullständigthead of hair hår[växt]head over heels in love upp över öronen förälskadfall head over heels falla huvudstupa (handlöst)turn head over heels slå (göra) en kullerbytta (volt)he is head and shoulders above the rest han är mer än huvudet längre än de andra; bildl. han är vida överlägsen de andrahe has [got] a good head on his shoulders (on him) vard. han har huvudet på skaft c)som subj.:heads will roll bildl. huvuden kommer att rullahis head has been turned by success framgången har stigit honom åt huvudettwo heads are better than one fyra ögon ser mer än två d)som obj.:give sb his head bildl. ge ngn fria tyglar (händer)she has a good (poor) head for figures hon är bra (dålig) på att räknakeep one's head above water hålla sig flytande äv. bildl.laugh one's head off vard. skratta hjäl sigif they put their heads together om de slår sina kloka huvuden ihoplose one's head tappa huvudet, tappa (förlora) fattningen e)med prep. el. adv.:he is taller than Tom by a head han är huvudet längre än Tomwin by a head vinna med en huvudlängdhead first huvudstupado it in one's head el. work it out in one's head räkna ut det i huvudetput sth into sb's head intala (inbilla, sätta i) ngn ngtwhatever put that into your head? hur kunde du komma på den tanken (idén)?take it into one's head to ⁅do sth⁆ få i sitt huvud (få för sig) att man ska…off one's head vard. knasig, knäppon one's head vard. som ingenting <I could do it on my head>get it out of your head! slå det ur tankarna!over sb's head bildl. över huvudet på ngn <talk over sb's head>; med förbigående av ngn <be promoted over the heads of one's colleagues>go to sb's head stiga ngn åt huvudet <the whisky went to his head, his successes have gone to his head>
a) chef <the head of the firm>, ledare, direktör; huvudman; rektorthe head of the family familjens överhuvud b) ledarställning, spets <be (stå) at the head of sth>; front, tät äv. mil.
a) person, individa head el. per head per man (skaft), vardera <they paid £20 a head> b)twenty head of cattle tjugo [stycken] nötkreatur c) antal, bestånd <a large head of game>
a) övre ända <the head of a ladder>, topp, spets; knopp; [kolonn]huvud, kapitäl; huvudända <the head of a bed>; källa <the head of a river>the head of the table övre ändan av bordet, hedersplatsen b) huvud <the head of a nail>a head of cabbage ett kålhuvud c)heads or tails? krona eller klave?heads I win, tails you lose! skämts. jag vinner i vilket fall som helstI cannot make head or tail of it vard. jag blir inte klok på det d) skum, fradga <the head on a glass of beer>; grädde på mjölk e) bildl. höjdpunkt, kris[punkt]bring matters to a head driva saken till sin spets, göra slag i sakencome (draw, gather, grow) to a head komma (dra ihop sig) till en kris
a) rubrik, överskrift, titelunder the head of… under rubriken… b) huvudpunkt, huvudavdelning, moment, kapitel; kategori
a) framdel <the head of a plough>; spets <arrowhead> b) [hög] udde <ofta i egennamn Beachy Head>
vulg.give sb head suga av ngn
adjektivhuvud- <head office>; främsta, förstamot- <head wind>
transitivt verbanföra, leda <head a procession>; stå (ställa sig) i spetsen förhead the list stå överst på listanfotb. nicka, skallaförse med huvudvända, rikta, styra <head one's ship for (mot) the harbour>; jfr head forunder head, a
intransitivt verbstäva, styra [kosan], sätta kurs <for, towards mot> <head south (sydvart)>
transitivt verb och intransitivt verbmed prep. el. adv.:head forvända (rikta, styra) mot <head one's ship for the harbour>headed for på väg mot (till), destinerad till
bildl.,be heading for gå till möteshe is heading for ruin han är på god väg att bli ruinerad
head off[komma förbi och] mota tillbakagenskjutastoppa; bildl. avvärja, förhindra
© NE Nationalencyklopedin AB