Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

knot [nɒt]substknut, knop; rosettundo a knot lösa upp en knutsjö. knop
[nɒt] (-tt-)
verbknyta
murmur [ˈmɜ:mə]substsorl, mummelwithout a murmur utan knot
[ˈmɜ:mə]verbsorla, mumla
loosen [ˈlu:sn]verblossa <loosen a screw>, lösa upp <loosen a knot>göra lösare, luckra upploosen up mjuka upp <loosen up one’s muscles>
undoˌʌnˈdu: (undid undone)verbknäppa upp <undo the buttons>, lösa upp, knyta upp <undo a knot>, få upp; spänna loss <undo straps>; ta av <undo the wrapping>; ta upp, packa upp, öppna <undo a parcel>come undone gå upp <my shoelace has come undone>; lossnaomintetgöra, förstörawhat is done can’t be undone gjort är gjort
tight [taɪt]adjektivåtsittande, åtsmitande, tajt, snäv <tight trousers>, trång <tight shoes>be in a tight corner vara i knipaspänd <a tight rope>fast, hård <a tight knot>a tight hold ett fast grepp, ett hårt greppkeep a tight hold over sb hålla ngn kort, hålla ngn i schacksnål, njugg, knapp, stram <a tight budget>vard. packad berusad
[taɪt]adverbtätt, fast, hårthug sb tight krama ngn hårtsleep tight! vard. sov gott!
© NE Nationalencyklopedin AB