Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

knight [naɪt]substmedeltida riddareknight adelsman av lägsta rangspringare, häst i schack
[naɪt]verbutnämna till knight, adla
dame [deɪm]substDametitel på kvinnlig riddare av vissa ordnar (motsvarar Knight med titeln Sir) <Dame Julie Andrews, Dame Julie>ngt åld., amer., sl. fruntimmer, brud
sir [sɜ:, obetonat ]substi tilltal, ofta utan motsvarighet i svenskan min herre, sir; skol. magisterncan I help you, sir? kan jag hjälpa er?Dear Sir el. Dear Sirsskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IDM saknasinledning i formella brev: utan motsvarighet i svenskanSir före förnamnet som titel åt baronet el. knight sir <Sir Paul McCartney, Sir Paul>
© NE Nationalencyklopedin AB