Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kick-off [ˈkɪkɒf]substavspark i fotboll
kick [kɪk]verbsparka, sparka tillkick the bucket sl. kola, , sparkas; om häst slå bakutprotestera <against, at mot>om skjutvapen rekylera
[kɪk]verb [kɪk]substsparkfree kick frisparkpenalty kick straffsparkvard.get a big kick out of tycka det är helskönt att, få en kick avfor kicks för nöjes skullvard. styrka, krut i dryckrekyl av skjutvapen (med adv. o. prep.)kick offsparka i gång <kick off a campaign>; göra avspark i fotbollkick outsparka utkasta utbe kicked out vard. få sparkenkick oversparka omkullkick over the traces vard. hoppa över skaklarnakick upsparka upp t.ex. dammvard. ställa tillkick up a row el. kick up a fuss ställa till bråk
touch [tʌtʃ]verb (se äv. touched)röra, röra vid, toucha; nudda; ta i, ta på, nå fram till; stiga till, sjunka till <the temperature touched 10°>touch bottom a) nå botten b) sjö. få bottenkänningthere’s no one to touch him det finns ingen som går upp mot honomsmaka <he never touches wine>, röra <he didn’t even touch the food>röra, göra ett djupt intryck på
[tʌtʃ]verb [tʌtʃ]substberöring, vidröring, snuddkontaktkeep touch with hålla kontakten medlose touch with tappa kontakten medbe in touch with el. keep in touch with hålla kontakt med, stå i kontakt medkeep in touch! hör av dig!get in touch with el. get into touch with få kontakt med; sätta sig i förbindelse medput in touch with sätta i förbindelse medtouch el. sense of touch känsel, beröringssinneyou can tell it’s silk by the touch det känns att det är siden när man tar på detaning, antydan, spår, stänk <a touch of irony>; släng <a touch of flu>drag, prägel, anstrykningmusik.el.t.ex. på tangentbord anslag; grepphave a light touch ha ett lätt anslag; om t.ex. piano vara lättspeladgrepp, hand, handlagwith a light touch med lätt handthe touch of a master en mästares handhe has a very sure touch han har ett mycket säkert handlaglose one’s touch tappa greppetfotb. område utanför sidlinjenbe in touch vara utanför sidlinjen, vara dödkick the ball into touch sparka bollen över sidlinjen (med adv. o. prep.)touch downflyg. ta mark, landatouch offbildl. utlösa <touch off a crisis>touch onberöra, komma in på <touch on a subject>touch upretuschera, bättra på <touch up a painting>; snygga upp; finputsa
© NE Nationalencyklopedin AB