Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

keel [ki:l]substantivkölon an even keel a) sjö. på rät köl b) bildl. på rät köl; i balans
intransitivt verbmed adv.:keel oversjö. kantra; vända upp kölenvard. tuppa avbildl. haverera
even [ˈi:v(ə)n]adjektivjämn i olika betydelser: a) slät, plan <an even surface>; tekn. grad; vågrät b) enhetlig, likformig <even in colour, even in quality> c) lugn <an even mind, an even temper> d) lika <in even shares> e) jämn <even and odd (udda) numbers>; rund <an even sum>on an even keel, se under keeleven money jämna pengar; vid vadhållning dubbla summan mot insatseneven rhythm jämn rytmit's even Stephen äv. det är hugget som stucketbe even bildl. stå (väga) lika <the chances are even>; vara jämspelt <they are even>even with i jämnhöjd med, i samma plan som, i rät linje med; om bana parallell medkeep even with hålla jämna steg medget even with sb a) bli kvitt med ngn b) göra upp (ha en uppgörelse) med ngnget even with sb for sth ge ngn igen för ngt, ta revansch på ngn för ngtvard.break even få det att gå ihop
adverbäven, också, till och med, redan; i nekande el. frågande sats ensnot even inte ens (en gång)even as i samma stund som, just som; medan ännueven as a child redan som barneven if även (till och med) om, om också <even if I had seen it>even now redan nu; ändå, i alla fall, likafullt <even now she won't believe me>even so ändå, i alla fall, trots det, likväleven then redan då; ändå, i alla fall, likafullt <even then he wouldn't believe me>even though även om, fastän <even though I saw it>förstärkande ja [till och med] <all the competitors, even our own, are very fit>; rent av <perhaps you have even lost it>; själva <even the king>vid komp. ännu, ändå <even better>, till och med <even more stupid than usual>
transitivt verbmed adv. el. prep.:even outjämna ut (till) <even out the soil>, utjämna <even out the differences>; fördela jämnt <even out the supply>even uputjämna
© NE Nationalencyklopedin AB