Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

jumbo [ˈdʒʌmbəʊ] (pl. ~s)substantivbjässe, jätte; klumpeduns äv. bildl.flyg. jumbojet
jumbo jet [ˈdʒʌmbəʊdʒet]substantivjumbojet
mumbo jumbo [ˌmʌmbəʊˈdʒʌmbəʊ] (pl. ~s)substantivtomma ceremonier (ritualer), teaterfikonspråk, obegriplig jargong
© NE Nationalencyklopedin AB