Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

judgement [ˈdʒʌdʒmənt]substdomgive judgement el. pass judgement avkunna dom <against, for över>the Last Judgement yttersta domenthe Day of Judgement el. Judgement Day domedagenbedömning, omdöme, omdömesförmåga
discriminating [dɪˈskrɪmɪneɪtɪŋ]adjektivomdömesgill, skarpsinnig <discriminating judgement>
pronounce [prəˈnaʊns]verbuttalaavkunna, fälla <pronounce judgement>förklaraI now pronounce you man and wife härmed förklarar jag er för äkta makar
© NE Nationalencyklopedin AB