Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

join [dʒɔɪn]verbförena, förbinda; knyta samman, foga samman, sätta ihop <join the pieces>join together el. join up foga samman, sätta ihop; förenaförena sig med; följa med; gå in i (vid) <join a society>, ansluta sig till <join a party>join the army gå in i arménwon’t you join us? vill du inte göra oss sällskap?gränsa tillförenas, förena sig <in i; with med>join in preposition delta i, blanda sig i <join in the conversation>, stämma in i <join in a song>join up vard. ta värvning
[dʒɔɪn]substskarv, fog, hopfogning
colour [ˈkʌlə]substfärg, kulörpl. colours a) ett lags färger; klubbdräkt b) flagga, fanajoin the colours ta värvningcome off with flying colours klara sig med glansshow one’s true colours visa sitt rätta ansiktesee sth in its true colours se ngt i dess rätta ljus
[ˈkʌlə]verbfärga, måla, färgläggafå färgcolour el. colour up rodna
force [fɔ:s]subststyrka, kraftforce of habit vanans maktby force of i kraft avin great force el. in force mil. i stort antalstyrka, truppthe Force polisenpl. forces stridskrafter <naval forces>air force flygvapenarmed forces väpnade styrkorjoin forces with förena (alliera) sig medvåld <use force>brute force fysiskt våldby force med våldlaga kraftcome into force träda i kraft
[fɔ:s]verbtvingaforce the pace driva upp tempotbryta upp <force a lock>tvinga fram <from, out of av>, pressa fram <from, out of ur, från>
© NE Nationalencyklopedin AB