Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

jockey [ˈdʒɒkɪ]substjockej
[ˈdʒɒkɪ]verbmanövrera; lura <sb into doing sth ngn att göra ngt>jockey for position försöka att skaffa sig ett bra läge
video jockey [ˈvɪdɪəʊˌdʒɒki]substvideopratare presentatör av musikvideo
disc jockey [ˈdɪskˌdʒɒkɪ]substvard. skivpratarepå diskotek diskjockey
DJ [ˌdi:ˈdʒeɪ]förk. för disc jockey
© NE Nationalencyklopedin AB