Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 jib [dʒɪb]intransitivt verbom t.ex. häst vara (bli) istadig, vägra [att gå vidare]; rygga, skyggajib at skygga (rygga) för, visa motvilja mot, streta emotjib at doing sth vara ovillig att göra ngt
1 jib [dʒɪb]sjö.substantivklyvarekranarm
intransitivt verbgip[p]a, svänga över åt andra sidan
jib boom [ˌdʒɪ(b)ˈbu:m]substantivsjö. klyvarbom
© NE Nationalencyklopedin AB