Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 jar [dʒɑ:]substantivburk; krukaa jar of jam en burk syltvard.do you fancy a jar after work? ska vi ta en öl efter jobbet?
2 jar [dʒɑ:]intransitivt verblåta illa, ljuda falskt; gnissla; skorra, skärajar on the ears skära i öronenskramla, skallra; skaka, vibrera, darrabildl.,jar on stöta, irriterait jarred on my nerves det gick mig på nervernainte gå (passa) ihop, vara oförenlig
substantivskärande ljud, skorrandestöt, vibration, skallrande, skakning, darrningbildl. chock <a nasty jar>, uppskakning
tobacco jar [təˈbækəʊdʒɑ:]substantivtobaksburk
jam jar [ˈdʒæmdʒɑ:]substantivsyltburk, syltkruka
mason jar [ˈmeɪsndʒɑ:]substantivamer. konservburk i glas
earthen [ˈɜ:θ(ə)n, ˈɜ:ð-]adjektivjord- <earthen floor>; ler- <an earthen jar>jordisk
screw-top [ˈskru:tɒp]adjektiva screw-top jar en burk med skruvlock
screw [skru:]substantivskruvhe has a screw loose el. there is a screw loose somewhere bildl. han har en skruv lös, han är inte riktigt klokput the screws on el. turn the screw bildl. dra åt tumskruvarna, öka pressensport. skruvvulg. knullvard. lönhe's paid a good screw han får bra pröjssl. plit fångvaktare
transitivt verb a) skruva äv. sport. b) skruva fast (i) <on på (i); to vid> c) skruva till (åt)screw down skruva igen (till, åt) <screw down a lid>screw off skruva av (loss)screw the lid off (on) a jar skruva av (på) locket på en burkhis head is screwed on the right way (all right) vard. han har huvudet på skaftförvridapressa, klämma åtscrew money out of sb pressa ngn på pengarsl. förstöra, sabba <it screwed up our plans>; trassla (röra, strula) tillvulg. knullascrew you! sl. dra åt helvete!
intransitivt verbskruvas <a lid which screws on>
intransitivt verb och transitivt verbmed adv.:screw aroundsl.gå och driva, slå dank, strula [omkring]vänsterprassla; ligga med vem som helstscrew upskruva igen (till, åt)knyckla ihopskruva (skörta, trissa) upp <screw up prices>misslyckas, göra bort sig, klanta till detscrew up [one's] courage ta mod till sig, samla modscrew up one's eyes kisa med (knipa ihop) ögonenscrew up one's lips snörpa på munnenscrew up the strings of a violin stämma en fiol
© NE Nationalencyklopedin AB