Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 jam [dʒæm]substantivsylt, marmeladit's always jam tomorrow, but never jam today [det är att] lova runt och hålla tunt
2 jam [dʒæm]substantiv[folk]trängsel; anhopningjam el. traffic jam trafikstockningjam of logs timmerbråte i flottledsl. knipa, klämma; klammeribe in a jam vara i knipa (klämma, klistret)get into a jam råka i knipa etc.stopp i maskin o.d., låsning; radio. störningkläm, press
transitivt verbklämma, trycka, stoppa, pressa <together ihop; into in i, ner i>jam on the brakes slå till bromsarna, bromsa hårtfylla, blockera <jam a passage>sätta ur funktion, stoppa <jam a machine>jam a transmission radio. störa en sändningjam up bromsa [upp], stoppa äv. bildl.
intransitivt verbråka i kläm, bli fastkilad; fastna; blockerassättas ur funktion, låsa sig, krångla, hänga [upp] sig <the brakes jammed, the machine jammed>
traffic jam [ˈtræfɪkdʒæm]substantivtrafikstockning
jam jar [ˈdʒæmdʒɑ:]substantivsyltburk, syltkruka
jam pot [ˈdʒæmpɒt]substantivsyltburk, syltkruka
jam session [ˈdʒæmˌseʃ(ə)n]substantivmus. jamsession sammankomst där man improviserar musik
redcurrant [ˌredˈkʌrənt, attr. ˈ---]substantivrött vinbärredcurrant jam rödavinbärssylt, rödavinbärsmarmelad
Swiss roll [ˌswɪsˈrəʊl]substantivchocolate Swiss roll drömtårtajam Swiss roll rulltårta
1 jar [dʒɑ:]substantivburk; krukaa jar of jam en burk syltvard.do you fancy a jar after work? ska vi ta en öl efter jobbet?
jammed [dʒæmd]adjektiv (jfr äv. jam, jam)packad, proppfulljammed full of fullproppad medbe jammed sitta (vara) i kläm, vara (sitta) fastklämdwe were jammed together in the narrow corridor vi stod som packade sillar i den trånga korridorentrasig
© NE Nationalencyklopedin AB