Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

jail [dʒeɪl]substfängelse
[dʒeɪl]verbsätta i fängelse
2 windwaɪnd (wound wound)verblinda, vira, snonysta <wind yarn>; spola <wind thread>wind wool into a ball nysta garn till ett nystanveva <wind down a window>; veva på, vrida på <wind a handle>wind up vinda upp, veva upp, hissa uppwind up vrida upp, dra upp <wind up a watch>
waɪnd (wound wound)verbwaɪndsubstvridning; varvgive a clock one more wind vrida upp en klocka ett varv till (med adv. o. prep.)wind upsluta <he wound up by saying>, avsluta <wind up a meeting>; hamna <wind up in hospital>we wound up at a restaurant vi gick på restaurang efteråt som avslutninghe will wind up in jail han kommer att sluta i fängelsehand. avveckla <wind up a company>; avsluta <wind up the accounts>wind up an estate jur. utreda ett dödsbo
© NE Nationalencyklopedin AB