Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

its [ɪts]pronomendess; sin <the dog obeys its master>
entiretyɪnˈtaɪərətɪsubsthelhet <in its entirety>
downside [ˈdaʊnsaɪd]substavigsida <it has its downside>
preen [pri:n]verbom fågel putsa <preen its feathers>preen oneself om person snygga till sig
haunting [ˈhɔ:ntɪŋ]adjektivoförglömlig <its haunting beauty>; efterhängsen <a haunting melody>
zenithˈzenɪθsubstzenit; höjdpunkt <at the zenith of his career; at its zenith>
retract [rɪˈtrækt]verbdra tillbaka, dra in <the cat retracted its claws>, fälla inta tillbaka <retract a statement>
1 rear [rɪə]verbföda upp <rear cattle>uppfostra <rear a child>lyfta på <the snake reared its head>
lash [læʃ]verbpryglapiska med <the lion lashed its tail>lash out slå vilt omkring siglash out at fara ut mot
[læʃ]substögonfrans, ögonhår
swoop [swu:p]verbswoop el. swoop down slå ned <the eagle swooped down on its prey>
[swu:p]substplötsligt angrepprazzia
© NE Nationalencyklopedin AB