Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

item [ˈaɪtəm]substpunkt <the first item on the agenda>sak, artikelnews item notis, nyhet i tidning
news item [ˈnju:zˌaɪtəm]substtidningsnotis, nyhet
news [nju:z] ((med verb i sing.))substnyheter, nyhet, underrättelse, underrättelseran interesting item of news en intressant nyhetit’s very much in the news det är mycket aktuelltit was on the news det sas (visades) i nyheternanews headlines nyhetsrubrikera news summary nyhetssammandrag
© NE Nationalencyklopedin AB