Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

IT [ˌaɪˈti:]förk. för information technologyIT <IT department>
2 it [ɪt]substantivvard. vermut <gin and ˈit>
1 it [ɪt]personligt pronomenden <Where's the cat? – It's in the garden>, det <it is six miles to Oxford, it was three days ago>; sig <the engine pushed the waggons in front of it>it must not be believed that… man får inte tro att…be ˈit se flott utfor impudence he really is ˈit han är något av det fräckaste [man sett]she thinks she is ˈit hon tror att hon är någotthat's just ˈit det är just det det är frågan om, just precisthat's probably ˈit det är [det som är] förklaringennow you've done it! nu har du minsann (verkligen) ställt till det! (utan direkt motsvarighet i sv.se äv. resp. huvudord) a)bus it vard. ta bussen, åka bussconfound it! vard. jäklar!, tusan (katten) också!lord it over spela herre över; regera; tyranniseraI take it that… jag antar (förmodar) att… b)efter prep.,run for it vard. sticka, kila; skynda (sno) sighave a good time of it ha väldigt roligt, roa sig kungligtyou may rely on it that… du kan lita på att…
substantivvard.be ˈit 'ha den' i sistan o.d. lekarsex appealshe's got ˈit (ˈIt) hon har ˈdet
Post-it [ˈpəʊstɪt]substantiv och adjektivPost-it el. Post-it note post-it, klisterlapp
with-it [ˈwɪðɪt]adjektivvard. inne- modern <with-it clothes>; se äv. with
do-it-yourself [ˌdu:ɪtjəˈself]adjektivgör-det-själv-, hobby-do-it-yourself book praktisk handbokdo-it-yourself kit byggsatsdo-it-yourself store byggmarknad
know-it-all [ˈnəʊɪtɔ:l]substantivvard. besserwisser; allvetare
it's [ɪts]= it is, it has
it'd [ˈɪtəd]= it had, it would
it'll [ˈɪtl]= it will
© NE Nationalencyklopedin AB