Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

IT [ˌaɪˈti:]förk. för information technologyIT
it [ɪt]pronomenden, det; sigthat’s just 'it det är just det det är frågan om, just precisutan motsvarighet i svenskan:walk it gå till fotsconfound it! vard. jäklar!, tusan också!I take it that… jag antar att…run for it vard. sticka, kilahave a good time of it ha väldigt roligt
post-it [ˈpəʊstɪt]adjektivpost-it note post-it klisterlapp
with-it [ˈwɪðɪt]adjektivvard. inne, inne- modern <with-it clothes>be with-it om person hänga med, vara med på noterna
do-it-yourself [ˌdu:ɪtjəˈself]adjektivse DIY
what-do-you-call-it [ˈwɒtdjuˌkɔ:lɪt]substvard. vad är det den (det) heter nu igen
it’s [ɪts]= it is
undoing [ˌʌnˈdu:ɪŋ]substfördärv, undergång <it will be his undoing>
downside [ˈdaʊnsaɪd]substavigsida <it has its downside>
1 darn [dɑ:n]verbsl.darn it! fasen också!
© NE Nationalencyklopedin AB